Technologia

Zdrowy dom
Drewno jako surowiec naturalny, posiadający zdolność do samoregulacji wilgotności, stwarza niepowtarzalny, trudny do uzyskania w innych technologiach, mikroklimat wnętrza budynku,. W krajach gdzie budownictwo z drewna jest szeroko rozpowszechnione, statystyczny mieszkaniec tych domów żyje kilkanaście lat dłużej.

Koszty utrzymania
Dom szkieletowy jest bardzo ciepły, w połączeniu z materiałem wysokiej jakości oraz fachowym wykonaniem pozwala znacząco obniżyć koszty eksploatacji Twojego Domu.

Krótki czas budowy
Budowa domu składanego na placu budowy do stanu surowego zamkniętego trwa około jednego miesiąca.

Porządek w trakcie budowy
Montaż i wykończenie takiego domu (poza fundamentami) odbywa się na sucho, nie ma więc problemów z uciążliwym uprzątaniem terenu po budowie.

Mały ciężar domu
Lekka konstrukcja domu drewnianego do minimum ogranicza wielkość fundamentów, dzięki czemu ich koszt jest niższy, a także mniej kosztuje transport materiałów na budowę i na samej budowie.

"Sucha" technologia
Budowa konstrukcji domu ogranicza się do montażu drewnianych elementów, łączonych na gwoździe i metalowe łączniki, w związku z czym, nie potrzebne są przerwy technologiczne, co w poważnym stopniu skraca czas budowy.

Możliwość budowania domów nawet w zimie
Poza fundamentami dom drewniany nie wymaga żadnych prac mokrych, jak betonowanie czy murowanie, dzięki czemu budowa domu drewnianego może odbywać się w okresie zimowym.

Łatwość przebudowy i modernizacji
Konstrukcja domów drewnianych zezwala na łatwe przebudowy, rozbudowy czy modernizacje np. w zakresie przestawiania ścianek, czy naprawę lub wymianę instalacji.

Mała grubość ścian zewnętrznych
ściany wypełnione izolacją cieplną, pozwalają do minimum ograniczyć grubość ścian zewnętrznych dzięki czemu domy drewniane przy takich samych wymiarach zewnętrznych mają powierzchnię użytkową większą o ok. 10% niż domy murowane.

Dobra ochrona cieplna domu
Ściany zewnętrzne i dach na całej powierzchni wyłożone są folią paroizolacyjną i w pełnej grubości wypełnione izolacją cieplną co wpływa na wysoką izolacyjność cieplną ścian zewnętrznych i zapewnia niskie koszty eksploatacyjne.

Łatwa modernizacja
Ze względu na drewnianą konstrukcję dom szkieletowy łatwiej unowocześnić i przebudować. Nawet ewentualna wymiana instalacji wewnętrznych jest możliwa bez konieczności kłopotliwego kucia ścian i stropów.

Wytrzymałość
Okres eksploatacji domów drewnianych i murowanych jest porównywalny i – co może wydawać się dziwne – podobne są w nich skutki pożaru.

Bazujemy na standardzie projektowym biura projektowego PRO ARTE, przyjęty model odpowiada naszym doświadczeniom wykonawczym: