Projekty domów z odnawialnymi źródłami energii

Odnawialne źródła energii to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w relatywnie krótkim czasie. Takimi źródłami są słońce, wiatr, woda (rzeki, pływy i fale morskie), a także energia jądrowa w zamkniętym cyklu paliwowym, biomasa, biogaz, biopłyny oraz biopaliwa.

Co się zalicza do energii odnawialnej? 

Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna), wody (energia hydrotermalna). Przeciwieństwem źródeł odnawialnych są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran pozyskiwany z kopalin. W Polsce w 2022 roku według GUS odnawialne źródła energii zaspokajały 16,81% zapotrzebowania na energię.

Ile energii pierwotnej zużywa dom szkieletowy?

Będzie to na pewno wartość poniżej 70 kWh/(m2*rok). Przegrody budowlane w szkielecie z dużym zapasem spełniają warunki dla ścian zewnętrznych i dachu. Zapotrzebowanie na energię pierwotną przy odpowiednim zbilansowaniu ogrzewania w oparciu o kocioł gazowy i kominek może znacząco obniżyć EP w wyliczeniach (udział gazu 60% i 40% biomasa z drewna w kominku). Jeśli w projekcie jest wentylacja grawitacyjna, jej zastąpienie przez wentylację mechaniczną i rekuperację zmniejsza EP, ale podraża inwestycję o około 20 000 zł (obniża się natomiast koszt kominów wentylacyjnych).

Podobnie zastąpienie kotła gazowego (12 tysięcy) pompą ciepła (zmieści się w pomieszczeniu gospodarczym lub kotłowni) w połączeniu z fotowoltaiką da najlepszy parametr EP. Jeśli jesteś zainteresowany optymalizacją EP, to najlepsze rozwiązanie wygląda następująco: szkielet drewniany w wersji mieszkalnej, fotowoltaika (30 tysięcy z falownikiem), pompa ciepła (35 tyś), wentylacja mechaniczna (20 tysięcy). Koszt inwestycji w EP do ceny budowy domu domu wzrasta o około 85 tysięcy, ale przekłada się na późniejsze niższe rachunki. Doliczyć trzeba koszty serwisów urządzeń i przeglądów.

Najlepszym rozwiązaniem przy uwzględnieniu dopłat z programów rządowych jest realizacja projektu domu bazującego na odnawialnych źródłach energii z ogrzewaniem centralnym pompa ciepła powietrze-woda, podłogówką, wentylacją mechaniczną i rekuperacją oraz panelami fotowoltaicznymi produkującymi prąd do celów gospodarstwa domowego. 

 


Zobacz także